za otroke | delavnice
  • 10.00 - 13.00
  • Mestni park
  • Vstopnine ni.

Zeleni festival ustvarjalnosti za družine in otroke vseh starosti. Vsak dan med 10. in 13. ter 16. in 20. uro v Mestnem parku.

ZAKLADI PREDNIKOV – etnologija in dediščina

Etnologija in dediščina! Zapuščina prednikov je vez s sedanjostjo in prihodnostjo. Ne prekinimo vezi, brez katerih nas ni, ni naše domovine. Prisluhnimo, kaj nam iz preteklosti govori, v tem so skrite naše moči – duhovne, ustvarjalne, življenjske. Povabljeni k spoznavanju in ohranjanju starodavnih veščin in znanj, nazaj h koreninam. Sprehodimo se po Sloveniji, spoznajmo ljubitelje kulturne in naravne dediščine, obujajmo ljudske šege in navade, urimo se v rokodelskih spretnostih domače in umetnostne obrti.
◊ Organizatorka: Vesna Gomboc
◊ Strokovna sodelavka: Milena Antonić

ZAKLADI SLOVENIJE – predstavitev ustanov, muzejske in etnološke delavnice

Naše korenine so del naše skupne in osebne zgodovine. Pomembno je, od kod prihajam, če naj vem, kam grem. Za nauke in spoznanja bodo poskrbeli interpretatorji in nosilci kulturne in naravne dediščine na predstavitvenih stojnicah ter etnoloških in muzejskih delavnicah. Skok v preteklost!

Rudnik Trbovlje – spoznavanje naravne dediščine in virtualni sprehodi

22., 23., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Doživite sprehod s pomočjo VR tehnologije skozi rove rudnika v Trbovljah. Prisluhnimo zvokom strojev iz jame. 
◊ Andrej Undič, Bogdan Šteh, Vesna Jesih, Gregor Naučič, Kaja Čop, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

Arheološki peskovnik – arheološke delavnice

22., 26. 6., 16.00–20.00
23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Odkrivanje in analiza železnodobnih najdb s pomočjo arheologa in ustvarjanje zgodb iz pridobljenih podatkov.
◊ Arheološki tabor Slovenije 2018, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Preteklost na vrtu – arheološke delavnice

22., 26. 6., 16.00–20.00
23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Prepoznavanje rastlin in določevanje odkritih organskih najdb s pomočjo lup in slikovnega materiala. Ob tem spoznamo prehrano naših prednikov v prazgodovini in katere rastline uporabljamo še danes.
◊ Anja Vintar, Andrej Paušič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Spoznavanje stare tehnike visokega tiska – spoznavanja kulturne dediščine in etnološke delavnice

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Si predstavljate, da lahko človekovo znanje po 450 letih uporabe v nekaj desetletjih skoraj izgine iz spomina? Tehnika visokega tiska je bila skoraj pol tisočletja najbolj razširjena tiskarska tehnika. V zadnjih nekaj desetletjih so jo izrinile druge, hitrejše. A občutek, ki ga čutimo pod prsti, ko potipamo po starem narejenem odtisu in globina črne barve z novimi tehnikami ne moreta biti presežena. Natisnite si knjižno kazalko ali pa z lesenimi črkami oblikujte plakat in ga odtisnite na preprosti tiskarski preši.
◊ Anja Props, Zavod TipoRenesansa

PO ROKODELSKIH POTEH – predstavitev turističnih in rokodelskih organizacij ter posameznikov rokodelcev, predstavitve na stojnicah, rokodelski prikazi in delavnice

Stara znanja in ročne spretnosti, iz roda v rod naj gre pot. Predstavitve na stojnicah, rokodelske delavnice in prikazi, druženja in pogovori z rokodelci.

Mlinček za potoček, splav, panjska končnica, dravski kamen – spoznavanje kulturne dediščine in etnološke delavnice

22.–24., 28.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Spoznavanje splavarjenja in izdelovanje makete lesenega splava ter tehnične zapuščine lesenega mlinčka za potoček. Srečanje s kranjsko čebelo in izdelovanje panjske končnice ter nakita iz kamenčkov reke Drave.
◊ Turistično društvo Maribor, Janita unikatni nakit

Rokodelsko središče na prostem – spoznavanje kulturne dediščine in etnološke delavnice

22.–24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ohranjamo veščine in znanja. Druženje z rokodelci, rokovanje z materiali in orodji ter spoznavanje in izdelovanje tradicionalnih uporabnih, dekorativnih predmetov iz gline, pohorskega kamna, filca in krep papirja.
◊ Natalija Zorko, Rajka Podgorelec, Stanka Janžič, Patricija Žnidar, Kristina Čavničar, Marjan Crnič, Milena Furek, Slavica Smodiš, Silva Vrečko, Vesna Plavec, Katja Majal, Zlatka Ogrizek, Natalija Sinkovič, Klaudija Anita Šajtegel, Irena Kramer, Ljubica Zgonec Zorko, Anja Zamuda, Center domače in umetnostne obrti, Rokodelska zadruga, z. b. o., so. p., Društvo Majolika, so. p.

Kleklanje – rokodelski prikazi

22.–26. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Klekljanje je obrt, pri kateri klekljar ali klekljarica s kleklji izdeluje čipko. Medtem ko so klekljarice klekljale, so se pogovarjale, pele, se družile ter učile klekljanja. Želite poizkusiti?
◊ Nada Vnuk

Keramičarstvo in fuzija stekla – rokodelske delavnice

23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Izdelovanje okrasnih in uporabnih predmetov z oblikovanjem gline s pinčing tehniko in valjano obliko. Na izdelek si lahko odtisnete tudi čipko ali list drevesa za še lepši okras.
◊ Nada Simončič

Od niti do izdelka – rokodelske delavnice

22.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Spoznajte tradicionalne rokodelske veščine in tehnike, ki jim je skupno prepletanje niti in vlaken. Predstavitev predenja na pravi kolovrat in predenje, prikaz barvanja volne z rastlinami, polstenje preproge kar z bosimi nogami ter polstenje cvetlic.
◊ Mateja Kuhar, Andreja Kuhar, Sonaravno, rokodelsko in izobraževalno društvo BIRKA

Trenje, predenje in tkanje – rokodelski prikazi

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Trenje lanu in predenje na kolovratu ter tkanje na tkalskih glavnikih.
◊ Gordana Bilušić, Jerica Krošel, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

FOLKLORA NAŠE DOMOVINE, LJUDSKO ŽIVLJENJE, LJUDSKO IZROČILO

Plešemo in pojemo, po ljudsko ga godemo – predstavitev folklornih dejavnosti

Predstavniki ljudskega izročila nas z glasbo popeljejo nazaj v preteklost, h koreninam naše domovine, naših prednikov. Pleše se in poje, staro ljudsko izročilo, živ spomin naših korenin. Občudujmo narodne noše pokrajin Slovenije in oblačilno kulturo našega naroda. Okušajmo tradicionalne slovenske, domače dobrote. Še posebej dobro pa lahko spoznamo dediščino Lancove vasi in okolice. Harmonikarji nam predstavijo najmlajši ljudski instrument, harmoniko, katere meh lahko tudi sami raztegnete.

◊ 23. 6., 16.00–20.00, FS Korenine, FS Bistrica ob Dravi, KUD Svoboda Bistrica ob Dravi
◊ 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00, Svetovno združenje ljubiteljev harmonik, Vojko Selinšek
◊ 30. 6., 16.00–20.00, FD Lancova vas

SVET JE PISAN PLANET – spoznavanje drugih kultur

Na svetu živi več kot sedem milijard ljudi. Različnih po barvi, spolu, starosti, velikosti, kulturi, verskih in političnih prepričanjih, značajih in še marsičem. Skupno vsem pa je, da bivamo na prelepem modrem planetu, ki kroži v galaksiji v neznano velikem vesolju. Spoznavajmo se, predvsem pa se imejmo radi.
◊ Organizatorka: Marja Guček

SVET JE PISAN PLANET – spoznavanje drugih kultur z mednarodnimi gosti

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Govorimo različne jezike, imamo različne omike, navade, prednikov in narave zaklade. Kako se v različnih jezikih pozdravljamo, kako pišemo, kako proslavljamo, kakšne zastave vihrajo v znak sreče in sprave, kakšne igre se igramo … Z mednarodnimi gosti spoznavamo druge kulture, v delavnicah ustvarjamo, pišemo in se učimo izgovorjave, izdelujemo Knjigo velikanko, v senci dreves prebiramo knjige v drugih jezikih, pravljice in pesmi so povsod doma. Kulture skozi predstavitve in delavnice z gosti širnega sveta. Pobarvajmo ga!
◊ mednarodni gosti, Marja Guček, Anesta Barnett

UMETNOST ZORI – likovna umetnost in umetnost oblikovanja

»Umetnost je zato, da vznemirja, znanost pomirja«, pravi Georges Braque in tako povabljeni na vznemirljivo popotovanje in raziskovanje sebe skozi raznolike umetniške delavnice in predstavitve. Umetnost v dediščini, slikarstvo, grafika, kiparstvo, oblikovanje lesa, pletenje, elektronika, vsak dan kaj novega. Velike skupinske slike, slikanje na naravne materiale, gradnja iz ilovice, maske, nakit, uporabni predmeti. Umetnost nas zori.
◊ Organizatorka: Irena Pamič

mala LIKOVNA – likovne in oblikovne delavnice za najmlajše

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Otrokova kreativnost je brez meja. Uporablja glino in barve, domišljijo in smeh. Avtoportreti, hudomušne hobotnice, pošasti, super junaške zapestnice, ilustrirane vžigalične škatlice, posode in jadrnice. Odjadrajmo v svetove ustvarjanja!
◊ Suzana Jović, Lucija Srebre

Mural ART KAMP – delavnica slikanja na veliko platno, mural painting

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Mural je velika slika na zunanji steni zgradbe, ki ovekoveči nek dogodek, razmišljanje. V parku, kjer ni zgradb, umetnik slika na veliko platno, povabi k opazovanju in da pustite tudi vi svoj pečat. Naslov zgodbe – Art kamp.
◊ Guillermo Daniel Escalante Rodriguez, AAI Articulacion Artistica Internacional

Art kamp platno – slikanje skupinske slike

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Art kamp je velik in prostran in iz mnogih trenutkov stkan. En sam bi ga poskušal naslikat zaman. Zato si bomo čopič podajali in sliko po koščkih skupaj ustvarili. Slikaj – prispevaj!
◊ Irena Pamič

Škratova ropotarnica – mala kiparska in arhitekturna delavnica

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
V Škratovi ropotarnici žagamo, brusimo, pilimo, vrtamo, zabijamo, škratja mojstra pa nam razkrivata skrivnosti rokovanja z orodji, trike pri načrtovanju in oblikovanju predmetov iz lesa.
◊ Žiga Erlač, Aljaž Erlač

Podoba v okvirju – slikanje in izdelovanje okvirjev iz narave

22.–24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Slikamo na reciklirane podlage in iz drevesnih vej in vejic naredimo okvir.
◊ Sandra Štefanec

Grafika – delavnice grafike in ustvarjanje grafične knjige

23.–25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor nam predstavljajo dejavnosti in programe šole in nas vodijo pri ustvarjanju v različnih grafičnih tehnikah – linorez, kolažni tisk, sitotisk, monotipija. Tiskamo na različne materiale in predmete ter skupaj ustvarjamo grafično knjigo.
◊ Marija Toure, profesorica in mentorica, dijaka Jakob Golob in Tinkara Radmilovič, Srednja šola za oblikovanje Maribor

UMETNOST NA STOJNICI – predstavitev umetnikov in mojstrov ter njihovega dela, prodajna razstava in ustvarjalne delavnice

Zemlja piše zgodbe – prodajna razstava in gradbena delavnica

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Obujamo pozabljene načine grajenja iz preteklosti, ki pa se ponovno vračajo kot ekološka gradnja z ilovico in lesom. Iz ilovice, trstike, lesa in keramičnih elementov zgradimo steno.
◊ Janja Repina Potočki, Saša Potočki, SAJAN – Ustvarjalni dom

Slikanje na keramiko – prodajna razstava in delavnice z Rokodelsko hišo PANNart

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Rokodelska hiša PANNart v Dubrovniku skrbi, da umetnost prednikov živi naprej. Prikaz zadnje faze obdelovanja keramike, ki je ena od rokodelskih veščin, s katerimi se ukvarjajo, postavijo na ogled v parku in povabijo na poslikavo.
◊ Matija Car, Emilia Car, Alexander Car, Timea Vida, Rokodelska hiša PANNart

Nakit iz lesa – prodajna razstava in delavnica

23., 24., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Kyushe je ljubek ročno pobarvan nakit, ki popestri vsak »autfit«. Izdelaj si svojega.
◊ Špela Šega – KYUSHE

Lepo in mično – prodajna razstava in delavnica

23., 24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Nakit, šatuljice in druge lepe reči – s preprosto servietno tehniko do mičnega izdelka.
◊ Lijana Lepej – Nakit Lili

BRALNA PLAŽA – literarna zabava

Knjige so naše prijateljice. Ako jih vzamemo v roke in na stežaj odpremo platnice, lahko kakor ptice poletimo v daljne neznane svetove. Na Bralni plaži se lahko sončimo med vrsticami, prisluhnemo školjki, ki šepeta zgodbe, jadramo na valovih ustvarjalnosti in zidamo poetične gradove.
◊ Organizatorka: Vojka Miklavc

Bolje branje kot nerganje – branje knjig iz naših knjižnih zbirk

22.–30. 6., 10.00–20.00
Je kaj lepšega, kot zleknjen pod staro drevo v parku pobegniti v čisto drug svet? S pticami med knjižnimi policami, v zgodbah svež pogled!
◊ Zavod MARS Maribor

Izzivamo pisatelja, pesnika v tebi – kreativno pisanje

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Iz Vrečke besed izžrebaš besedo (lahko tudi dve ali tri), dobro si jo ogledaš, nato zapreš oči. Ker je v tvoji glavi neprešteto podob, prilik in zgodb, se izbrana beseda kaj hitro znajde v eni od glavnih vlog. V Veliko knjigo zapišeš ali narišeš misel, zgodbo al pesem in se podpišeš. Po ena izvirna na dan šla bo na našo fejsbuk stran.
◊ Zavod MARS Maribor

Bukvarna na Bralni plaži – antikvariat dobrih starih bukev iz dobrih starih cajtov

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Da starih knjig mlini ne zmeljejo v papirno kašo, v Mariboru poskrbi Društvo ljubiteljev knjig CIPROŠ. S svojo potujočo bukvarno se za kratek sladki čas ustavijo v parku in nam ponudijo izbor dobrih starih bukev iz dobrih starih cajtov. Za dobri stari prostovoljni prispevek.
◊ Bukvarna CIPROŠ, Društvo ljubiteljev knjig CIPROŠ

PRAVLJIČNE URICE IN MALA SLADKA POUSTVARJANJA – pripovedovanje pravljic in zgodb in ustvarjalne delavnice

23.–30. 6., 10.00
Vsako jutro ob 10. uri povabljeni na prebujanje ob pripovedovanju zgodb in pravljic v pravljično lep park, kjer žvrgolijo ptice, iz krošnje v krošnjo skačejo veverice in so res tudi neresnice. Po pravljici pa še druženje, pogovarjanje in ustvarjanje.

Kako je Vilko vzljubil zimo – pripovedovanje in srečanje s slikarko Bojano Dimitrovsko

23. 6., 10.00
Maček Vilko se je nekega dne prebudil in videl, da je ponoči zapadel sneg. Sklenil je, da bo zimo prespal, potem pa je bilo vse drugače. Sredi poletja povabljeni na zabavno zgodbo o lenobnem mačku sredi vesele zime, ki sta jo ustvarili mladi srbski ustvarjalki Bojana Dimitrovska in Dana Todorovićeva. Prisluhnimo zgodbi!
◊ Bojana Dimitrovski

Mačke in tačke – likovna delavnica z ilustratorko Bojano Dimitrovsko

23. 6., 10.30–12.00
Kako se ilustriranja zgodbe loti čisto prava ilustratorka? Pogumno na vihtenje čopičev v likovni delavnici, ki jo vodi Bojana Dimitrovski.
◊ Bojana Dimitrovski

USTVARJALNE POSTAJE – ustvarjalne delavnice in predstavitve

Ustvarjalnost je v nas. Tako nastanejo in zato se popravljajo knjige, za zgodbe zrastejo lutke, iz glave na papir švignejo stripi. Se vidimo na postaji!

Premika, kar se knjige in zgodb dotika – ustvarjalne delavnice na temo črke, besede in zgodbe

22.–30. 6., 16.30–19.30
Igramo se s črkami, ustvarjamo zgodbe, zvežemo liste v knjige, slike v animacije, besede v rebuse, ilustriramo pesem, izdelamo lutko, sešijemo peresnico in srečamo svoj prvi ExLibris. Ex kaj? Pridi, ustvarjaj, spoznaj!
◊ Nina Kojc, Zavod MARS Maribor

Lutke iz cize – predstavitev različnih lutk in lutkovnih tehnologij

23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Lutke so stare kot svet. Čisto zares. Lahko visijo na nitih ali so nataknjene na palico, lahko se jih nadene kot rokavice. Lahko so sence ali predmeti. So vseh mogočih oblik, velikosti in barv, narejene iz različnih materialov in v različnih tehnikah. In kako nastanejo, kdo jih naredi, s katerimi orodji in postopki? Na vsa ta vprašanja imamo odgovore, izdamo pa vam tudi kakšno lutkovno skrivnost!
◊ Bibi Bobnar, Lutkovno gledališče Maribor

IGRALNA JASA – igre naše in vaše mladosti

Igra je spontana in ustvarjalna aktivnost, ki se pojavlja v vseh obdobjih našega življenja. Igra je svobodna, odprta in prijetna. Preko igre spoznavamo sebe in svet. Igramo se zaradi zadovoljstva. Končen rezultat igre ni pomemben, ne služi prihodnosti, ampak je tukaj in zdaj. Igraj se, igraj!
◊ Organizatorka: Vojka Miklavc

Igra raja – igranje na Igralni jasi

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Na Igralni jasi se igramo. Velike »natravne« igre vabijo k druženju. Človek ne jezi se, Tvister, Mlin … Vsak dan posvetimo tudi eni od dobrih starih družabnih iger, za katere skoraj ne potrebujemo pripomočkov ali pa jih najdemo v predalu, v naravi – vse ostalo je v srcu in glavi. Zvezde metat, Slepe miši, Gnilo jajce, Ali je kaj trden most?, Ljubljana – Zagreb – Beograd – Sarajevo – Skopje – Titograd in še mnoge druge. Pridi z nami se igrat!
◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor

Igre in igrače sveta – izdelovanje iger in igrač

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
V tistih časih, ko še ni bilo trgovin, so si otroci igrače izdelovali sami. Kar izmislili so si jih in jih naredili iz naravnih in odpadnih materialov. In tega se lotevamo tudi mi. Zbiramo, recikliramo in uporabljamo domišljijo. Naj igrače oživijo!
◊ Staša Štajnpihler, Violeta Jolić, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera

Lesene igrače in miselne igre – reševanje miselnih iger in prodajna razstava

23.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Razmigajmo možgane, izziv za vse neugnane. Zanka uganka zdaj je znanka.
◊ Franc Pahovnik

KNEDLOVA KUHNA – kulinarične dogodivščine

Knedl je kuhar, ki ve, kaj je dobra hrana. Ima poseben dar ter z znanjem in kančkom čarovnije pokaže in uči, kako pripraviti zdravo, a hkrati slastno hrano. Knedl z velikim nasmehom, obilico dobre volje in ogromnim srcem sporoča: Hrana = Zdravilo! Kuhanje je čarovnija in umetnost. Je način, kako pripravljamo in zaužijemo hrano. Je doživljanje hrane ter zmožnost pri tem uživati, doživljati okuse, barve, vonje in tudi zvoke v vsej polnosti in žlahtnosti. Kulinarika je hedonistično doživljanje prehranjevanja in vsega kar je povezano z njim. Kulinarične delavnice, stojnice dobrot, degustacije, svetovalnice, izmenjava receptov in še marsikaj.
◊ Organizator: Danilo Ivanuša, Zavod DrMr

Drama v loncu, komedija na krožniku – taka močno zelenjavna delavnica

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Vzeli si bomo čas in spoznali čebulo, korenje, por in brokoli zelo od blizu. In ko si bomo že tako blizu, jim bomo nadeli človeške lastnosti. In pogledali še od bliže, kako se med seboj razumejo. Kdo koga ne mara in kdo koga kuje v zvezde. Tudi mi smo kdaj slojeviti kot čebulica in kdaj sladki kot mlado korenje. Pridite z nami zeleni kot brokoli in pametni kot orehi skuhat dramo in si privoščit komedijo na krožniku. S Knedlom kuha Miša Bakan, magistra psihologije, ki poganja korenine tudi v psihodramsko zemljo, vodi različne delavnice in izobraževanja.
◊ Miša Bakan, mag. psih.

PRAVIČNE STOJNICE – predstavitve organizacij in pogovori

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Na stojnicah v Knedlovi kuhni dajemo priložnost predstavitve organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki se zavzemajo za pravičnejšo družbo, za bolj zdrav in svetel svet. Predstavljajo se z izdelki pravične trgovine, zdravo pridelano hrano in imajo odgovore na pomembna vprašanja.

Ustvarjalna zadruga Buna

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Buna je koncept, ki vključuje poznavanje porekla, zagotavljanje svežine, preglednost in odgovornost do okolja. Nastal je z namenom, da bi se uporabniki ob nakupu večkrat vprašali, od kod nekaj prihaja, kako je bilo narejeno, kako je sestavljena cena ter kakšen vpliv ima izdelek na okolje.
◊ Zadruga Buna, z. o. o.

Pravična trgovina 3MUHE

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Trgovina 3MUHE je prva pravična trgovina v Sloveniji. Prodaja izključno izdelke proizvedene, pridelane oz. narejene v sistemu pravične trgovine. Združuje kupce, prostovoljce in druge posameznike v navdihujočem spreminjanju sveta na bolje.
◊ Umanotero, Humanitas

Gabaroni testenine z okusom

22.–24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Predani tradiciji zemlje spoštujemo lokalno pridelano in nadzorovano proizvodnjo žit mletih na mlinu na kamen, saj le na tak način lahko jamčimo visoko kakovost in pravi okus testenin.
◊ Gabaroni

Pupillam – društvo za razvoj potencialov

22.–24., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ko bo vsak človek deloval v skladu s svojo najmočnejšo točko, s svojimi visokimi vrednotami in poslanstvom, se bo spremenila tudi naša družba.
◊ Pupillam – društvo za razvoj potencialov

ZRVB – zavod za raziskovanje kvalitete bivanja

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Zavod ZRVB s svojimi dejavnostmi povezuje akterje javnega in zasebnega sektorja, predvsem na področju raziskovanja vode, zraka, hrane, reciklaže naravnih in umetnih virov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto bivanja.
◊ ZRVB – zavod za raziskovanje kvalitete bivanja

NARAVOLJUBJE – ekologija in delo z rastlinami

Posredovanje znanja o pravilnem ravnanju z zemljo, rastlinami in njihovimi živalskimi prijatelji v vrtnarskem oddelku in ob spoznavanju ekosistemske pridelave. V ekološkem oddelku možnost učenja starih in novih veščin izdelave vsakdanjih potrebščin iz naravnih materialov ter umetnost izdelave uporabnih stvari iz odpadnih materialov skozi reciklažne delavnice. Potapljanje v svet zelišč in aromaterapijo. Naravnemu bogastvu pretijo premnoge nevarnosti, če se ga ne naučimo spoštovati in mu prisluhniti.
◊ Organizator: Mišel Vugrinec

Igre in druženje v naravi ter učilnica na prostem

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Igra je učenje za življenje. Preizkušanje v različnih spretnostih – hoja s hoduljami, metanje obročkov na količke, zlaganje kock, štiri pokrovčke v vrsto in lovljenje rib. Na zabaven način urimo natančnost in potrpežljivost ter spodbujamo skupinsko delo in raziskovanje.
◊ ZPM

Ustvarjanje pod krošnjami in senzorične delavnice

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ustvarjanje na temo zmanjševanja količine odpadkov s ponovno uporabo. Predelava tekstilnih izdelkov, nakita, torb, nakupovalnih vrečk, v nove uporabne reči. In prebujanje čutov z boso hojo po slepi poti ob raziskovanju skrivnostnih zabojev.
◊ ZPM

Taborniške zgodbe

22.–30. 6., 16.00–20.00
Vas zanima, kako postavimo šotor? Bi si radi izdelali kulsko zapestnico preživetja? Se povezali z naravo in spoznali taborniški način življenja? Vse to in še več tudi letos s taborniki rodu XI. SNOUB Miloša Zidanška na Art Kampu. Pridružite se nam na popoldanskih delavnicah in dogodivščinah.
◊ Društvo tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška

Reciklirana igralnica in vertikalno vrtičkanje

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Vse o pomenu samooskrbe in ekološkem pridelovanju vrtnin, sadja, praktična delavnica-igralnica sejanja in sajenja zelenjave za velike in male. Vertikalno vrtnarjenje in vse o čiliju. Še o zeliščih in izdelava zelene zavese. Piksnanje, otroški labirint, pozabljene igre pa za naravno zabavo.
◊ Andreja Kolarek, Vertikalno vrtičkanje

Vrtičkarski kotiček

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Zelene, vrtičkarske delavnice na katerih si zavihamo rokave, umažemo roke z zemljo in ustvarimo svoje reciklirane mini vrtičke. Sadimo rože, zelišča, sejemo pikantno krešo. Iz naravnih materialov si en, dva, tri pripravimo namizno igro 3 v vrsto.
◊ Metka T. Gomboc, Tina Ternjak

Kotiček izdelkov iz narave

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Moč eteričnih olj in zelišč, priprava kozmetičnih izdelkov iz popolnoma naravnih sestavin, ki jih najdemo v skoraj vsaki kuhinji, po principu »kar ne smeš vnašati v telo, ne nanašaj na kožo.« Narava pa ponuja tudi les, zato si v rokodelskih delavnicah lahko izdelamo jedilni pribor in igrače, iz posebnih sadnih vrst in oreha pa tudi nakit, obeske, zapestnice in podobno.
◊ Leonida Hajd – Sapo in Esen Woodcraft, Matija Rižner s. p.

Reciklažni kotiček

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
Delavnice Recikliramo z Ropotarnico. Iz odpadnih materialov novi uporabni predmeti. Posodice za shranjevanje, predmeti za muce in kužke, otroške igrače, nakit in modni dodatki, denarnice in tekstilne nakupovalne vrečke.
◊ Društvo Aktiviraj se

Bonatura

23., 24., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
26.–29. 6., 16.00–20.00
Slovenski specialist za proizvodnjo izdelkov iz naravnega materiala, ki so prijazni do ljudi in okolja. Srčna ekipa, ki verjame v moč in dobro narave. Smisel življenja so našli v naravi, zato kar delajo, delajo z veseljem, ki mu ni para. Le živeti je potrebno z naravo in lahko uživamo pridelke in izdelke, ki nam jih narava širokogrudno ponuja. Iz pokrovčkov za vložnine z uporabo domišljije izdelajte okraske in obešanke.
◊ Bonatura

Zabojček zdravja

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Najboljša zelenjava v Sloveniji, ki je pridelana brez umetnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, brez oranja in prekopavanja zemlje. Kako nam to uspeva, v delavnicah za otroke, mlade in odrasle. Predstavitev dela preko kreativnega poslušanja in ustvarjanja na zgodbico, ki smo jo napisali na našem inštitutu ter ustvarjanje mini vrtička po načinu ekosistemske pridelave. Pa še o trajnostnem načinu kmetovanja.
◊ Zabojček zdravja, Permakulturni Inštitut Maribor

IZZIV-IZUM – naravoslovje in tehnika

IZZIV-IZUM nas  popelje od neznatnih, a zanimivih stvari onstran leč mikroskopov vse do zvezd. Preizkusimo se  v vlogah modelarjev, tehnikov, fizikov in raziskovalcev in sanjajočih astronomov. Še več eksperimentov in raziskovanj, še več tehničnih spretnosti. Modelarske delavnice letos posvečamo pogledu v preteklost in tehniški dediščini – etnotehniki. V delavnici popravljanja koles pa poskrbimo za najbolj zelena prevozna sredstva.
◊ Organizator: Mišel Vugrinec

Učilnica v naravi: Klepet z živalcami  

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Čebele. Letos so na pobudo naše države dobile svoj svetovni dan. O pomenu čebel za preživetje človeka na planetu Zemlja, pa še o drugih majhnih, a pomembnih bitjih, hroščih in hroščkih, ki jim lahko zgradimo hotel za na vrt ali balkon. Spoznavanje gob, saj se je sezona nabiranja že začela, o njihovem mestu v ekosistemu in pomenu za življenje v gozdu in na travniku.
◊ ZPM

Eksperimentalnica s Centrom eksperimentov Maribor

22., 23., 26., 27. 6., 10.00–13.00, 16.00–19.00
29., 30. 6., 10.00–13.00
Vabljeni vsi, otroci, mladi in mladi po srcu, da se poigrate in sodelujete v ustvarjalnih naravoslovnih eksperimentalnicah ter se preizkusite v različnih eksperimentih in logičnih igrah. Center eksperimentov Maribor v Art kampu v popoldanskem času predstavlja del stalne razstave eksperimentov, preostali del zbirke pa dopoldan možno preizkusiti na Glavnem trgu 20.
◊ Center eksperimentov Maribor

Zabavna učilnica: Spoznavanje astronomije in fizike na zabaven način

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
»Kar se Janezek nauči, to Janez zna«, še vedno velja! Zato odprimo oči, napnimo ušesa, pripravimo glavo, v Zabavno učilnico gremo na zabavo! Vsakodnevno lastnoročno preizkušanje naravnih zakonov pod mentorstvom naših naravoslovcev. Izdelovanje zabavnih fizikalnih poskusov za navduševanje prijateljev. Izdelovanje sončnih ur in kaj več o znanstvenem vidiku najbolj osnovnega življenjskega cikla.
◊ Društvo za razvoj naravoslovja in tehnike

Zabavna učilnica: Modelarstvo in tehnika

23.–25., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
22., 26.–29. 6., 16.00–20.00
V letu Evropske kulturne dediščine je glavna Etnotehnika – modelarsko tehniški izdelki s pogledom v preteklost in tehniško dediščino. Izdelovanje letal, kozolcev, splavov, hišic, cimprač ... natančno odmerjeno, dobro pomerjeno! Žeblji, kladivo, škarje, lepilo, dela obilo.
◊ Društvo za razvoj naravoslovja in tehnike

Predstavitev Društva študentov naravoslovja

23. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Študenti in študentke naravoslovja so vedno radovedni, radovedne. Z obiskovalci raziskujemo, spoznavamo naravoslovne zanimivosti in se poskusimo v vlogi biologov. Z lupo in mikroskopom pod drobnogled postavimo svet.
◊ Društvo študentov naravoslovja

Kolesarska popravljalnica: Spoznavanje s kolesom in njegovimi potrebami ter ABC popravljanja koles

22.–30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Bicikel ali kolo? Tega ne moreš vedeti kar tako, na oko. Pridi, pa vse bolj jasno bo! Že četrto leto zapored poskrbimo za vaše najbolj zeleno prevozno sredstvo in nudimo brezplačne preglede koles ter manjša brezplačna popravila.
◊ Zadruga BikeLab

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI – športna zabava

Gibki, prožni, vsega zmožni je sklop, namenjen spoznavanju različnih športnih panog in aktivnosti. V izposojo različni športni rekviziti, s katerimi lahko igramo badminton, namizni tenis, pa skakanje s kolebnico, metanje frizbija in vortexa, balinanje, veslaški simulator … Jutranje vodeno ogrevanje ali skupno prebujanje na jasi. Spoznavanje z naravnimi oblikami gibanja na dveh spretnostnih poligonih, prilagojenih starosti otrok. Igre z barvnim padalom, lovljenje ravnotežja in igre za urjenje natančnosti. In zares veliko predstavitev različnih športov, društev in organizacij.
◊ Organizatorka: Anja Kogler, Športni Junak

Športna rekvizitarnica – izposoja različnih rekvizitov

22.–30. 6., 9.00–12.00, 16.00–20.00
Badminton loparji, kolebnice, frizbiji, vortexi, hodulje, balinčki in drugi rekviziti za prosto igro na tratah in poteh parka.
◊ Športni Junak

Spretnostni poligon – premagovanje ovir na poligonu

22.–30. 6., 9.00–12.00, 16.00–20.00
Premagovanje ovir, lovljenje ravnotežja, učenje spretnosti na vedno drugačnem poligonu, polnem športnih izzivov.
◊ Športni Junak

Otroški tek – otroški tek za otroke v več starostnih skupinah

23. 6., 9.30
Tek ni beg. Tek je veselje. Tek te zapelje!
◊ Športni Junak

PREDSTAVITVE RAZLIČNIH ŠPORTNIH ORGANIZACIJ – predstavitve različnih športnih disciplin, v katerih se lahko preizkusite

FIT hrbtenica – vadba za vse generacije

23., 30. 6., 9.00
Preventivna vadba za zdravo hrbtenico je sklop specifičnih terapevtskih vaj, ki zmanjšujejo možnost poškodb, preprečujejo bolečine v hrbtenici in krepijo jedro telesa.
◊ Marko Geršak & Bodifit

Fusion PILATES – predstavitev in vadba

23., 27. 6., 10.00
Fusion PILATES je vadbeni program, ki je zasnovan na temeljih različnih pilates tehnik in je namenjen širši množici. Posebnost vadbe je serija preciznih in nadzorovanih gibov, ki zaposlijo tako telo kot duha. Pomemben del vadbe predstavljajo tehnika dihanja, poseben ritem in obvladovanje telesa ob popolni koncentraciji pri izvajanju.
◊ BODIFIT društvo

Mažoriranje – prikaz in učenje

23. 6., 10.00
30. 6., 10.00 in 16.00
Prikaz mažoretnih dejavnosti, učenje uporabe mažoretne palice za otroke in mlade.
◊ Klub dupleških mažoretk

RAZVAJALNICE – sprostitev telesa in nega duha

Razvajalnice so Ljubezen in osebna rast – delavnice za osebnostno rast, terapije za izboljšanje odnosov, za boljšo kvaliteto življenja in umetnost bivanja. Zdravje za telo – fizične in energijske aktivnosti za dvig življenjske energije, esence za boljše počutje, za sprostitev in razvajanje. Obilje duha za lepše življenje – najboljše za dvig stanja zavesti, možnosti notranjih uvidov in boljšega samospoznavanja, za odprtega duha in za obilje notranjega miru.
◊ Organizatorka: Mojca Kasjak

LJUBEZEN IN OSEBNA RAST – delavnice za osebnostno rast, terapije za izboljšanje odnosov, za boljšo kvaliteto življenja in umetnost bivanja

AVATAR ®– Zavestno ustvarjanje lastnega življenja

22., 25., 26. 6., 16.00–20.00
23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Ali je možno, da se človek nauči resnično vzeti življenje v svoje roke in spremeniti to, kar si želi sam?  Postati prijatelj sebi, da lahko postaneš prijatelj drugim. Mag. Mia Miše, Avatar Master, trenerka veščin Avatar prinaša v Slovenijo novosti učenja metode Avatar®. Govorimo o tem,  kakšni so  postopki in kako lahko vsak dostopa do skritih misli in prepričanj, ki se jih niti sam ne zaveda.
◊ Mia Miše, metoda Avatar

Preprosto – Življenje in Inštitut za sistemske postavitve

23. 6., 10.00–13.00
27. 6., 16.00–20.00
V triurni predstavitveni delavnici predstavljamo bistveni naravni princip metode Postavitev družine po Bertu Hellingerju. Udeležencem ponujamo priložnost izkusiti metodo skozi strukturne postavitve – trajanje posamezne največ 10 minut. Pridobimo izkušnjo pogledati nase in na svoj odnos do Življenja. Teme delavnic: Odnos starši – otroci in partnerstvo ter Zdravje, sreča in uspeh.
◊ Katja Greif, www.preprosto-zivljenje.com, Nataša Čebulj, https://sistemske-postavitve.com/domov/

ZDRAVJE ZA TELO – fizične in energijske aktivnosti za dvig življenjske energije, esence za boljše počutje, za sprostitev in razvajanje

Kundalini joga

22., 26., 28. 6., 16.00–20.00
23., 30. 6., 10.00–13.00
25., 27., 29. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Kundalini joga je dinamična vadba, ki nam pomaga, da se dejavno, sproščeno in preudarno soočamo z vsakodnevnimi obveznostmi. Njen cilj je harmonizacija telesa in duha s pomočjo gibanja, koncentracije, meditacije, zavestnega dihanja in petja manter. Za vadbo ne potrebujete nobenih predhodnih jogijskih izkušenj. S seboj prinesite podlogo za vadbo, deko ali šal, s katerim se boste pokrili med sproščanjem, ter vodo za pitje.
23. 6., 10.00–13.00, Joga za krepitev odpornosti proti boleznim
◊ Združenje učiteljev kundalini joge Slovenije, Petra Najvirt, Blanka Šauperl, Maja Lešnik, Mateja Kobale, www.drustvo-kundalini.si

Dinamična joga

22. 6., 17.00–18.30
23., 24. 6., 10.00–11.30
Gre za fizično zahtevnejšo vadbo z velikim poudarkom na zavedanju telesa in fokusu uma. Umiritev uma in pozornost, obrnjena vase na začetku prakse ter vzpostavljanje pozornosti skozi vso vadbo, omogočata fizično zahtevnejšo vadbo, četudi smo začetniki v jogi. Tekoče in intenzivno zaporedje asan skrbi za izboljšanje gibljivosti, moči in vzdržljivosti telesa, mišic in sklepov, ter ravnotežje.
Primerna tako za ženske in moške, ki imajo radi dobro fizično kondicijo in željo po pravi, notranji moči.
◊ Anita Čanadi, Plesna izba Maribor

Oksi-vital masaža

22., 26., 27. 6., 16.00–20.00
23., 24., 30. 6., 10.00–13.00
Pri Oksi-vital masažah gre za posebne vrste uglasitev med maserjem in telesom masiranca, z namenom, da se intenzivno sproščajo hormoni sreče, predvsem oksitocin. Poseben stil masiranja, kjer se dodajajo novi elementi Oksi-vital masaže.
Urnik dejavnosti po dnevih:
22. 6., 16.00–20.00 in 26. 6., 16.00–20.00, Predstavitev in demonstracija masaže dlani
23. 6., 10.00–13.00 in 27. 6., 16.00–20.00, Predstavitev in demonstracija masaže hrbta in vratu (na stolu)
24. 6., 10.00–13.00 in 30. 6., 10.00–13.00, Predstavitev in demonstracija masaže hrbta (na blazini oziroma joga matu)
◊ Velko Zupan, društvo Oksi-vital, www.oksivital.si

Darinka Tuina – tradicionalna kitajska masaža

23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Tuina masaža je pomembna komponenta tradicionalne kitajske medicine, saj jo na kitajskem za zdravljenje, skupaj z akupunkturo in kitajskimi zelišči, uporabljajo že več kot 2000 let. Tuina masaža sprošča mišične skupine, sklepe in področja bolečin v telesu, izboljšuje cirkulacijo krvi ter s stimulacijo akupunkturnih točk lahko odstranjuje energetske blokade na meridianih. Znanja in izkušnje tuina masaže so bile pridobljene v ordinaciji doktorja tradicionalne kitajske medicine Li Furu-ja.
◊ Darinka Brešar

Ajurvedske prakse – Inštitut Anahata Maribor

23., 24. 6., 10.00–13.00
Starodavna ajurvedska praksa, ki se izvaja v Indiji že več kot 5000 let, vodi k stanju umirjenosti, miru in spokojnosti. Stimulacija določenih točk očisti poti in izboljša strukturno in funkcionalno povezanost kanalov.
Urnik dejavnosti po dnevih:
23. 6., 10.00–13.00, Marma terapija glave – krepitev živčnega sistema, miselno in čustveno razstrupljanje ter uravnovešanje razpoloženja
24. 6., 10.00–13.00, Marma terapija telesa – stimulacija prebave, limfnega sistema, žlez in organov
◊ Maja Kolarević, Institut Anahata Maribor

OBILJE DUHA ZA LEPŠE ŽIVLJENJE – najboljše za dvig stanja zavesti, možnosti notranjih uvidov in boljšega samospoznavanja, za odprtega duha in za obilje notranjega miru

Tarot

22., 23., 25., 27., 29., 30. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
24., 26., 28. 6, 10.00–13.00
Tarot se nam s svojimi simbolnimi podobami pomaga povezati z nezavednim, kjer obstajajo ustvarjalne rešitve in perspektive, neodkriti darovi in potenciali, dopolnitve našim zavestnim držam in prepričanjem. Branje Tarota nikakor ni vedeževanje, napovedovanje prihodnosti, prerokovanje bodočih dogodkov ali podajanje neznanih informacij. Je orodje, s katerim svojo psiho stimuliramo v generiranje ustvarjalnega uvida ali rešitve, orodje, ki pomaga na plan pripeljati tiste nezavedne vsebine, ki so trenutno ključne za to, da boste v situaciji opolnomočeni.
◊ Ana Drevenšek, Društvo Rdeči Šotor

Angelski readingi

23., 24. 6., 10.00–13.00
Mateja Mrak predaja sporočila in pomaga ljudem, da odprejo oči ter zaživijo svoje življenje.
◊ Mateja Mrak

PSI, PRIJATELJI LJUDI – predstavitve društev in organizacij, ki se ukvarjajo z nego in vzgojo psov

Pes je človekov najboljši prijatelj. Zakaj? Pridi in spoznaj. Katere lastnosti odlikujejo različne pasme in katere poklice lahko opravljajo psi? Za vse pasjeljube in radovedne! Pasja vzgoja, pasji reševalci, rehabilitacija in izboljšanje počutja otrok, mladostnikov, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami in ne nazadnje zdrav slog s psi. Pasji nasveti in ostale pasje reči. Hov!
◊ Organizatorka: Teja Musič

Veterinar svetuje

23. 6., 10.00–13.00
25. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
30. 6., 16.00–20.00
Štirinožni prijatelji in njihovi lastniki včasih potrebujejo veterinarski nasvet. V različnih delavnicah in aktivnostih spoznajmo pravilno striženje nohtov, nego in čiščenje ušes, čiščenje zobkov ter pregled zobovja.
◊ Veterinarski center PIKA

ŽIVA KNJIŽNICA – pogovori z živimi knjigami

Živa knjižnica je metoda, v okviru katere si lahko obiskovalci – bralci, namesto knjig s trdimi platnicami, izposodijo žive knjige – osebe, z zanimivimi življenjskimi zgodbami.
◊ Organizatorka: Marja Guček

ŽIVA KNJIŽNICA

23., 24. 6., 10.00–13.00, 16.00–20.00
Živa knjižnica je inovativna metoda, ki skozi aktivni dialog ozavešča in izobražuje o človeških vrednotah in človekovih pravicah ter na tak način spodbuja razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Sicer pa je Živa knjižnica kot vsaka druga knjižnica: ima čitalnico, knjižnični pult, knjižničarja_ko, izposoja poteka za določen čas in se zabeleži na knjižnično izkaznico, bralci in bralke pa si lahko, potem ko knjigo preberejo in jo vrnejo, če želijo, izposodijo novo. Kljub temu pa se Živa knjižnica od ostalih knjižnic razlikuje v eni pomembni stvari – v Živi knjižnici so knjige ljudje, posamezniki in posameznice z zanimivimi življenjskimi zgodbami, ki so jih pripravljeni deliti z drugimi. To pomeni, da branje poteka v obliki pogovora, skozi katerega odkrivamo realnosti živih knjig in spoznavamo njihove načine za spopadanje s predsodki in stereotipi, ki jih ljudje »nalepimo« na njih kot pripadnike družbeno ogroženih, stigmatiziranih skupin.
◊ Marja Guček, prostovoljci, Mladinski kulturni center Maribor

ARTINFO – informacijska točka

Poleg prijaznega svetovanja in obveščanja je na voljo prva pomoč za manjše in večje peripetije. Tu morda ponovno najdete izgubljene predmete, starše, prijatelje, otroke. Lahko pa le pokramljate. Artinfo je začetek svobode in smeha!
◊ Organizatorka: Teja Musič

22.–30. 6., 10.00–20.00
Informiramo in zabavamo. Ves čas, za vas!
◊ Teja Musič

 

Vsi programi so brezplačni in nadvse privlačni.
Sodelovanje v programu poteka na lastno odgovornost.
V primeru dežja program odpade.

 

POSEBNO OBVESTILO

V skrbi za vašo varnost vas, obiskovalce in organizatorje, pozivamo, da se ne zadržujete pod krošnjami večjih dreves, saj je nenadne odlome vej in podrtja dreves nemogoče napovedati.
Ne le ob neurjih in večjih sunkih vetra, nevarnost obstaja tudi ob lepem vremenu.
Bodimo odgovorni, ostanimo živi in zdravi, predvsem pa se imejmo radi.

Lokacija

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava