Projekt bo gledalcem nudil platformo za drugačno dojemanje giba na odru, ki niha nekje med abstrakcijo in konkretizacijo.

Sodoben ples - - -
Premikanje. Mirovanje.
Človeško telo, mnogotere izrazne možnosti.
Hoja, sedenje, tek, pogled, objem, skok, obrat, krik.
Posrednik med posameznikovim notranjim dogajanjem in okolico z inovativno uporabo celotne mehanike telesa. Premikanje mej znanega in novo definiranje telesa.
Fluidnost, drznost, abstraktnost. Mikro občutki v telesu.
Resna umetniška praksa z relativno visokimi vstopnimi ovirami za nepoznavalce?
Svoboden um.
Pristopi k telesu z radovednostjo, sprejemanjem in brez strahu pred neznanim.
Tla. Kotaljenje.
Gestikulacija.
Odprtost za interpretacijo, odprtost za nerazumevanje.
Dostopnost. Vsak dan, vsepovsod.
Aplavz.


Projekt bo gledalcem nudil platformo za drugačno dojemanje giba na odru, ki niha nekje med abstrakcijo in konkretizacijo. Dotaknemo se problematike nerazumevanja-razumevanja sodobnega plesa in le tega skušamo približati širši laični publiki s pomočjo elementov, ki so jim blizu: zvok, video, besedilo in jasne gibalne akcije.


Koncept, koreografija in izvedba: Katarina Barbara Kavčič
Dramaturgija: Nika Leskovšek
Glasba: Marko Jaušovec (EMVI)
Song: Кукла; Mitraljez
Scenografija: Vita Kolar (EMVI)
Video: Kristina Rešek
Oblikovanje luči in tehnične rešitve: Janko Oven
Kostumografija: Nena Florjančič
Kreativni producent: Katja Somrak
Produkcija: Plesni Teater Ljubljana – Prvenec PTL 2017
Koprodukcija: Kulturno društvo Center plesa Maribor
Zahvale: Boris Revo, GT22, vsem anketirancem in statistom 
Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo.