• 22.6. - 30.6. 2018
  MARIBOR, SLOVENIJA
 • DO ZAČETKA FESTIVALAŠE 62 DNI...
 • Glavni generalni pokrovitelj
  NKBM


  • DO ZAČETKA FESTIVALA
   ŠE 62 DNI...
 • GLAVNI GENERALNI POKROVITELJ
  NKBM

Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9

p.p. 1631

2001 Maribor

www.nd-mb.si

Telefon:
(02) 229 40 00

Faks: (02) 229 40 55


Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416

Matična štev.: 5650437
ID za DDV: SI24909165

Prodaja vstopnic in informacije

Narodni dom Maribor
Informacijska pisarna 
Ulica kneza Koclja 9
2000 Maribor

Telefon: (02) 229 40 11, (02) 229 40 50, 031 479 000, 040 744 122

E-pošta:  vstopnice@remove-this.nd-mb.si

Neli Koletnik - prodajna referentka
Mateja Bombek - prodajna referentka

Vodstvo

Vladimir Rukavina - direktor
(02) 22 940 01  vladimir.rukavina@remove-this.nd-mb.si

Andrej Borko - pomočnik direktorja
(02) 22 940 08  andrej.borko@remove-this.nd-mb.si

Marinka Jerman Jelek - pomočnica direktorja za poslovanje
(02) 22 940 04  marinka.jerman.jelek@remove-this.nd-mb.si 

Alenka Klemenčič - poslovna sekretarka, producentka festivala FOLKART
(02) 22 940 01  alenka.klemencic@remove-this.nd-mb.si

Teja Osterc - poslovna sekretarka
(02) 22 940 01  teja.osterc@remove-this.nd-mb.si

Maša Novak - poslovna sekretarka
(02) 22 940 01  masa.novak@remove-this.nd-mb.si 

Stanka Osterc
- samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
(02) 22 940 03 stanka.osterc@remove-this.nd-mb.si

Marketing in PR

STIKI Z JAVNOSTMI:
Boris Črnič -
vodja stikov z javnostmi
(02) 22 940 15  boris.crnic@remove-this.nd-mb.si

MARKETING:
Mojca Pušnik -
vodja marketinga
(02) 22 940 27  mojca.pusnik@remove-this.nd-mb.si
Katja Žižek - strokovna sodelavka za marketing
(02) 22 940 17  katja.zizek@remove-this.nd-mb.si

Producenti

JAZZLENT in JAZZPODIJ
David Braun
david.braun@remove-this.nd-mb.si

VEČEROV ODER
Andrej Težak
tesky@remove-this.kurz.si 

JURČKOV ODER PRI VODNEM STOLPU
Vlado Šegavlado.sega@remove-this.festival-lent.si

SODNI STOLP, AFTER NA MINORITIH
Gregor Čeričgregor.ceric@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 66

SALON GLASBENIH UMETNIKOV
Tina Vihartina.vihar@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 14

MLADININ ODER
mladinin.oder@remove-this.gmail.com
 
GLEDALIŠČE, OTROŠKI PROGRAMI
Marjan Rajbenšumarjan.rajbensu@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 05

FOLKART - folklorni festival
Alenka Klemenčičalenka.klemencic@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 67

ULIČNO GLEDALIŠČE
Goro Osojnik, programski vodja - goro.osojnik@remove-this.gmail.com
Marko Brumen, producent - marko.brumen@remove-this.nd-mb.si (02) 228 12 50

ŽIVA DVORIŠČA
Maja Peganmaja@remove-this.drustvo-hisa.si

STAND-UP ODER
Slavko Škvorcslavko.skvorc@remove-this.nd-mb.si

ŠPORTNI LENT
Željko Pintaričzeljko.pintaric@remove-this.nd-mb.si

ART KAMP
Urška Košicaurska.kosica@remove-this.nd-mb.si

SLADOLENT - FESTIVAL ULIČNE PREHRANE
Uroš Mencinger uros.mencinger@remove-this.siol.net

WETRINSKY
Nina Korošak Serčić
korosak.sercic.nina@gmail.com

PLESNA DEJAVNOST
Minka Veselič Kološa
 - minka.veselic@remove-this.jskd.si

Drugi kontakti

RAČUNOVODSTVO

Denis Valentan
- računovodja
(02) 22 940 74 denis.valentan@remove-this.nd-mb.si


TEHNIKA

Tehnična vprašanja: tehnika@remove-this.nd-mb.si