• 22.6. - 30.6. 2018
  MARIBOR, SLOVENIJA
 • DO ZAČETKA FESTIVALAŠE 63 DNI...
 • Glavni generalni pokrovitelj
  NKBM


  • DO ZAČETKA FESTIVALA
   ŠE 63 DNI...
 • GLAVNI GENERALNI POKROVITELJ
  NKBM
 
NOVICE

Tona odpadkov manj!

četrtek

06. 07. 2017

Z opozarjanjem na odgovorno ravnanje z odpadki smo letos v Art kampu zbrali kar tono odpadkov manj.

Letošnji Art Kamp je potekal v znamenju odgovornega ravnanja z odpadki, saj smo Mestna občina Maribor, Narodni dom Maribor in Snaga Maribor sklenili zavezo, da bomo prireditev z doslednim izvajanjem ukrepov izpeljali kot Prireditev z manj odpadki, ki je predstopnja Zero Waste prireditve. Pri določitvi ukrepov so nam pomagaliEkologi brez meja, ki imajo na tem področju bogate izkušnje. Poudarek smo dali doslednemu ločevanju odpadkov, poleg tega pa izvedli tudi druge pomembne ukrepe, ki pomagajo pri zmanjševanju količin nastalih odpadkov. Tako smo na prireditvenem prostoru postavili 12 dodatnih ekoloških otokov, na katerih smo ločeno zbirali embalažo, papir in steklo, ob gostinskem delu smo namestili posode za biološke odpadke, javne koše pa ločili glede na vrsto odpadka, ki mu je bil koš namenjen.

Že prvi dnevi so pokazali, da se ločevanje odpadkov v nameščenih koših ne obnese, saj se obiskovalci niso ozirali na napis na košu – v njih so se znašli vsi odpadki, ki so nastali, torej mešani komunalni odpadki. Medtem pa je bilo ločevanje na ekoloških otokih skoraj vzorno, k čemur je pripomogla tudi zelena straža, dva prostovoljca, ki sta v Art Kampu skrbela izključno za odpadke. Trud rezultira tudi v podatkih o zbranih odpadkih v letošnjem Art kampu. V osmih dneh prireditev smo zbrali 2.485 kg odpadkov, kar je 1 tona manj kot lani. Ponosni smo, da je od tega 638 kg odpadkov zbranih po vrstah (skupaj smo zbrali 166 kg embalaže, 94 kg papirja, 220 kg stekla in 158 kg bioloških odpadkov).

Hkrati smo ves čas trajanja Art kampa na Facebook profilu Snage, pa tudi na samem prireditvenem prostoru in Facebook profilu Art kampa, objavljali nasvete, kako z majhnimi spremembami (potrošniških) navad vplivati na velike korake na poti v trajnostni razvoj. Ozaveščanje o odgovornem ravnanju je pomembna aktivnost Snage maribor, saj se odgovornost do odpadkov prične prav pri povzročiteljih, torej vseh nas, ki ustvarjamo odpadke, naloga izvajalca javne službe pa je, da ločeno zbrane odpadke obdela in odloži, kot mu to nalaga zakonodaja.

Podjetje Snaga Maribor si bo tudi v prihodnjem letu v Art kampu prizadevalo, da bi ustvarili čim manj odpadkov; te, ki jih bomo ustvarili pa, da bodo čim bolje ločeni. Hkrati upajo, da bodo tudi druge množične prireditve v Mariboru sledile zgledu, ki ga je postavil letošnji Art kamp, saj se zavedajo, kako pomembne so takšne akcije za zmanjševanje količin proizvedenih odpadkov na dolgi rok. 

Nazaj na Novice