• 22.6. - 30.6. 2018
  MARIBOR, SLOVENIA
 • THE FESTIVAL STARTS IN 90 DAYS...
 • MAIN PRINCIPAL SPONSOR
  NKBM


  • THE FESTIVAL STARTS IN
   90 DAYS...
 • MAIN PRINCIPAL SPONSOR
  NKBM

Organizer

Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9

p.p. 1631

2001 Maribor

www.nd-mb.si 

 

Telephone: +386 2 229 40 00
Fax: +386 2 229 40 55

 

Bank account (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416

ID number.: 5650437
Tax number: SI24909165

Ticket sales and information

Narodni dom Maribor

Information office
Ulica kneza Koclja 9
SI - 2000 Maribor

Slovenia

 

 


Telephone:
 
+386 (0)2 229 40 11
+386 (0)2 229 40 50
+386 (0)31 479 000
+386 (0)40 744 122,


E-mail
:  vstopnice@remove-this.nd-mb.si

Management

Vladimir Rukavina - General Manager
+386 (0)2 22 940 01  vladimir.rukavina@remove-this.nd-mb.si

Andrej Borko - Assistant Manager
+386 (0)2 22 940 08  andrej.borko@remove-this.nd-mb.si

Marinka Jerman Jelek
- Assistant Manager
+386 (0)2 22 940 04  marinka.jerman.jelek@remove-this.nd-mb.si 

Alenka Klemenčič - Business Secretary, producer of FOLKART
+386 (0)2 22 940 01  alenka.klemencic@remove-this.nd-mb.si

Teja Osterc - Business Secretary
+386 (0)2 22 940 01  teja.osterc@remove-this.nd-mb.si

Maša Novak - Business Secretary
+386 (0)2 22 940 01  masa.novak@remove-this.nd-mb.si 

Stanka Osterc - Independent Legal Secretary for Personnel and Legal Affairs 
+386 (0)2 22 940 03 stanka.osterc@remove-this.nd-mb.si

PR and marketing

PUBLIC RELATIONS:

Boris Črnič
- Head of Public Relations
+386 (0)2 22 940 15  boris.crnic@remove-this.nd-mb.si


MARKETING:

Mojca Pušnik
 - Head of Marketing: 
+386 (0)2 22 940 27  mojca.pusnik@remove-this.nd-mb.si

Katja Žižek - Marketing
+386 (0)2 22 940 17  katja.zizek@remove-this.nd-mb.si

Producers

JAZZLENT in JAZZPODIJ

David Braun - david.braun@remove-this.nd-mb.si

 

VEČEROV ODER

Andrej Težak - tesky@remove-this.kurz.si 

 

JURČKOV ODER PRI VODNEM STOLPU

Vlado Šegavlado.sega@remove-this.festival-lent.si

 

SODNI STOLP, AFTER NA MINORITIH

Gregor Čeričgregor.ceric@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 66

 

SALON GLASBENIH UMETNIKOV

Tina Vihartina.vihar@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 14

 

MLADININ ODER

mladinin.oder@remove-this.gmail.com

 

GLEDALIŠČE, OTROŠKI PROGRAMI

Marjan Rajbenšumarjan.rajbensu@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 05

 

FOLKART - folklorni festival

Alenka Klemenčičalenka.klemencic@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 67

 

ULIČNO GLEDALIŠČE

Goro Osojnik, programski vodja - goro.osojnik@remove-this.gmail.com

Marko Brumen, producent - marko.brumen@remove-this.nd-mb.si (02) 228 12 50

 

ŽIVA DVORIŠČA

Maja Peganmaja@remove-this.drustvo-hisa.si

 

STAND-UP ODER

Slavko Škvorcslavko.skvorc@remove-this.nd-mb.si

 

ŠPORTNI LENT

Željko Pintaričzeljko.pintaric@remove-this.nd-mb.si

 

ART KAMP

Urška Košicaurska.kosica@remove-this.nd-mb.si

 

SLADOLENT - FESTIVAL ULIČNE PREHRANE

Uroš Mencinger uros.mencinger@remove-this.siol.net

 

WETRINSKY

Nina Korošak Serčić - korosak.sercic.nina@gmail.com

 

PLESNA DEJAVNOST

Minka Veselič Kološa - minka.veselic@remove-this.jskd.si

Other

TECHNICAL ISSUES:
tehnika@remove-this.nd-mb.si


ACCOUNTING
Denis Valentan
- accountant
+386 (0)2 22 940 74 denis.valentan@remove-this.nd-mb.si